WEBVTT 00:20.000 --> 00:28.000 Ела и поплавай покрай бреговете на твоята родина 00:28.000 --> 00:35.000 Погледни вълните, които се разбиват в стените, заобикалящи ни отвсякъде 00:35.000 --> 00:39.000 Кажи ми защо си изгубил всичките си най-смели желания? 00:39.000 --> 00:43.000 Къде е съкровището, за което бе готов да умреш? 00:43.000 --> 00:47.000 Има ли у теб сърце, копнеещо за неизвестното? 00:47.000 --> 00:50.000 Никой друг не може, освен теб... 00:52.000 --> 00:59.000 Отплавай надалеч към края на моретата... Към приказната страна, която прави детето свободно 00:59.000 --> 01:07.000 Само веднъж, след като хоризонта остане назад, всичко, което ще чуваш, ще е зова на вятъра 01:13.000 --> 01:20.000 Остави зад себе си посивялата земя 01:20.000 --> 01:27.000 Там, където ветровете са шепнели само отдалеч 01:27.000 --> 01:31.000 Аз питам: защо не си се изправил пред най-смелите си желания? 01:31.000 --> 01:35.000 Кога ще дойде времето, което очакваш тъй дълго? 01:35.000 --> 01:43.000 Няма да изгубиш нищо друго, освен твоя страх, така че ела и ме последвай сега 01:44.000 --> 01:52.000 Отплавай надалеч към края на моретата... Към приказната страна, която прави детето свободно 01:52.000 --> 01:59.000 Само веднъж, след като хоризонта остане назад, всичко, което ще чуваш, ще е зова на вятъра 01:59.000 --> 02:07.000 Отплавай надалеч към края на моретата... Към приказната страна, която прави детето свободно 02:07.000 --> 02:15.000 Само веднъж, след като хоризонта остане назад, всичко, което ще чуваш, ще е зова на вятъра 02:24.000 --> 02:31.000 Желанието прави душата жива 02:32.000 --> 02:38.000 Желанията все още спят в твоето сърце 03:31.000 --> 03:39.000 Отплавай надалеч към края на моретата... Към приказната страна, която прави детето свободно 03:39.000 --> 03:47.000 Само веднъж, след като хоризонта остане назад, всичко, което ще чуваш, ще е зова на вятъра 03:47.000 --> 03:55.000 Отплавай надалеч към края на моретата... Към приказната страна, която прави детето свободно 03:55.000 --> 04:02.000 Само веднъж, след като хоризонта остане назад, всичко, което ще чуваш, ще е зова на вятъра 04:02.000 --> 04:09.000 Обърни страницата и проследи редовете чрез думите на страха и скритите символи 04:09.000 --> 04:18.000 Някой ден историята ще покаже какво се крие там, и то е твое - гласът на вятъра 04:31.000 --> 04:39.000 Ела и се опитай да прогониш демоните си надалеч, 04:39.000 --> 04:48.000 преди студенината да те подлуди...