WEBVTT 00:22.000 --> 00:31.000 6:30, зимна утрин... Зората е безмълвна, а снегът продължава да вали 00:31.000 --> 00:41.000 Красива като роза с всичките й имена, Ева напуска своя дом в Суонбруук 00:41.000 --> 00:50.000 Най-доброто сърце, което винаги ме кара да се срамувам от самата себе си 00:50.000 --> 00:58.000 Тя върви сама, но не и без името си 00:58.000 --> 01:08.000 Ева отлита надалеч, тя мечтае за един далечен свят 01:08.000 --> 01:17.000 В тази жестока детска игра няма приятел, който да извика името й 01:17.000 --> 01:25.000 Ева отплава надалеч, тя мечтае за един далечен свят 01:25.000 --> 01:35.000 Доброто в нея ще бъде моето слънчогледово поле 01:38.000 --> 01:47.000 Унизена и опозорена от хората, едно малко момиче с живота пред себе си 01:47.000 --> 01:57.000 Заради спомена от една нежна дума тя ще остане сред зверовете 01:57.000 --> 02:07.000 Има време за още една дръзка мечта, сноп райски лъчи преди нейното бягство 02:07.000 --> 02:15.000 Ние я убиваме ведно с нейното любящо сърце 02:15.000 --> 02:24.000 Ева отлита надалеч, тя мечтае за един далечен свят 02:24.000 --> 02:33.000 В тази жестока детска игра няма приятел, който да извика името й 02:33.000 --> 02:41.000 Ева отплава надалеч, тя мечтае за един далечен свят 02:41.000 --> 02:52.000 Доброто в нея ще бъде моето слънчогледово поле 03:31.000 --> 03:40.000 Ева отлита надалеч, тя мечтае за един далечен свят 03:40.000 --> 03:50.000 В тази жестока детска игра няма приятел, който да извика името й 03:50.000 --> 03:57.000 Ева отплава надалеч, тя мечтае за един далечен свят 03:57.000 --> 04:08.000 Доброто в нея ще бъде моето слънчогледово поле...