WEBVTT 00:00.002 --> 00:03.000 Какво е това на пръста ти? 00:07.000 --> 00:11.000 Кадир... Да, ще се женим. 00:11.000 --> 00:13.000 Ела тук. Много се радвам. 00:13.000 --> 00:16.000 Ние, заедно ще бъдем много хубаво семейство. Но, всички заедно, нали? 00:16.000 --> 00:17.000 - Да, ще бъдем. 00:17.000 --> 00:20.000 Синко, аз обещах на майка ми, и ще спазя това обещание. 00:20.000 --> 00:23.000 От сега нататък, нищо няма да отлагам. 00:24.000 --> 00:26.000 Искаш ли кърпички, батко? - Не, благодаря, братко. 00:26.000 --> 00:29.000 Добре, а това искаш ли го? 00:32.000 --> 00:34.000 Зейнеп... 00:35.000 --> 00:37.000 Кадир, къде си? Кадир, отвори този телефон! 00:38.000 --> 00:40.000 Отвори този телефон, Кадир! 00:41.000 --> 00:46.000 Джансъз, ще убие Зейнеп! Ще убие Зейнеп! Зейнеп! 00:49.000 --> 00:51.000 Зейнеп!