WEBVTT 00:00.000 --> 00:15.000 Доста неловка ситуация се е получила !