Как се гласува в избори за ЕП 2019 г.!? Избори в ес как да гласувам - 26 май 2019 Европейски избори в България

Как се гласува в избори за ЕП 2019 г.!? Избори в ес как да гласувам - 26 май 2019 Европейски избори в България.Къде мога да гласувам?

Избирателите в България гласуват в конкретни избирателни секции, определяни спрямо постоянния адрес на гражданите според документите за самоличност. Възможно е гласуване и в избирателни секции спрямо настоящия адрес, но е нужна предварителна регистрация при съответната общинска администрация по настоящия адрес, не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, но трябва да заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Изключения при гласуването по постоянен адрес са възможни за студенти и ученици. Повече информация можете да получите на сайта на Централната избирателна комисия.

Каква е избирателната възраст?

В България трябва да сте навършили 18 години, за да гласувате на европейски избори.

Колко членове на Европейския парламент се избират в България?
Какъв е крайният срок за регистрация преди изборите?
Къде трябва да се регистрирам, за да гласувам?
Какви документи трябва да нося в избирателната секция?
Мога ли да гласувам по пощата?
Мога ли да гласувам онлайн?
Мога ли да гласувам чрез пълномощник?
Мога ли да гласувам в България, ако съм от друга страна в ЕС?
Какви са изборните райони?
Какъв е минималният праг, за да бъде избран кандидат за член на Европейския парламент?
Как ще бъдат избрани членовете на Европейския парламент от България?
Кои са кандидатите? За кои политически партии мога да гласувам?

Как мога да гласувам в други държави?
Информацията по държави е налична на английски език и на езика/езиците на избраната държава.

Дата на публикация: 26 май, 2019
Категория: Новини
Ключови думи: България се За Как ДА май 26 избори еп Ес гласува Европейски 2019 г.!? гласувам

Показване на още