Световната мрежа стана на 30 години ! ワールド ワイド ウェブ , World Wide Web , ワールド ワイド ウェブ誕生 30 周年 Google Doodle

Световната мрежа стана на 30 години ! ワールド ワイド ウェブ , World Wide Web , ワールド ワイド ウェブ誕生 30 周年 Google Doodle. World Wide Webとは、インターネット上で提供されているハイパーテキストシステムである。Web、ウェブ、W3とも呼ばれる。俗には「インターネット」という表現がワールド・ワイド・ウェブを指す場合もある。 インターネット上に蓄積されている情報を組織だった形式で,共有,検索,閲覧,利用できるように構築したシステム。単にウェブとも呼ぶ。 マウスなどのクリック操作一つで,テキストや画像などの個別情報に関係づけられた別の情報を即座に参照できるハイパーテキスト形式が使われ,まるで蜘蛛の巣(web)のように情報の網を世界中のネットワークに張りめぐらせることができるため,この名がついた。

Дата на публикация: 11 март, 2019
Категория: Пътуване и събития
Ключови думи: Google На World Години стана 30 Световната web Wide Doodle мрежа ワールド ワイド ウェブ ウェブ誕生 周年

Показване на още