3-Трети Март 2019 Денят на освобождението на България - Национален празник на България!

Денят на освобождението на България - Национален празник 3 март . Честит празник на всички българи по случай трети март денят на Освобождението на България 3-ти март, денят на Освобождението на България е национален празник от 1990 г. На 3 март (19 февруари по стар стил) 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя, с който се слага краят на Руско-турската война от 1877-1878 г. Войната, която е десета в поредицата от Руско-турски войни, е наречена Освободителна, тъй като довежда до освобождаването на част от българите от Османската империя и създаването на Третата българска държава.
3 март се празнува като Ден на Освобождението на България от турско владичество от 1888 г. Еднократно като официален празник е отбелязан през 1978 г. по повод 100-годишнината от Освобождението.
Априлското въстание от 1876 година, което избухва преждевременно на 20 април по стар стил в Копривщица и е организирано от Гюргевския революционен комитет е потушено с големи жестокости. Въпреки че е неуспешно, то представлява своеобразен връх на българското националноосвободително движение. Въстанието, макар и незавършило с военен успех, постига друга своя основна цел – политическата, тъй като народният бунт за независимост намира силен отзвук в Западна Европа и Русия и доказва на европейските народи, че българите копнеят за свобода и са готови да се борят за нея с цената на живота си.

Дата на публикация: 2 март, 2019
Категория: Пътуване и събития
Ключови думи: България На Освобождението денят

Показване на още