Globohomo Inc. and the Gynarchic State

Последните промени в британската съдебна процедура са само един микрокосмос на по-голямо социално развитие, което в момента се намира в целия Запад: създаването на авторитарни, гинархични държави; чиято основна функция е елиминирането на бялото, хетеросексуалното мъжко влияние във всички политически и социални сфери...

Gynarchy се отнася до феминистка форма на тоталитарна власт.
https://bg.wikipedia.org/wiki/Матриархат

Авторско видео - VertigoPolitix


Recent changes in British court procedure are only a microcosm of a greater social development undergoing throughout the West at present: the creation of authoritarian, Gynarchic states; whose main function is the elimination of White, heterosexual male influence in all political and social spheres...

Gynarchy refers to a Feminist form of totalitarian rule.

Taken in part from this CH article: https://heartiste.wordpress.com/2019/...


Notifications platforms:

https://twitter.com/VertigoPolitix

https://gab.ai/VertigoPolitix


Alternate Video Platform:

https://www.minds.com/VertigoPolitix


Youtube Backup:

https://www.youtube.com/channel/UCJfaDyoLQRobTFjm_ulTWIQ

https://www.youtube.com/channel/UCP-rwC3mqNH1cVYYVZHziKw


Website: https://vertigopolitix.wordpress.com/

Дата на публикация: 24 януари, 2019
Категория: История и нации
Ключови думи: бунт Fight Истината Europe destruction Война against stop история европа Hitler white heroes GREAT германия race Hope rise Genocide HATRED International атака RIGHTS Democracy Resistance deutschland цивилизация Awaken malevolent

Показване на още