Модерният човек и смъртта на една цивилизация - The Modern Man and the Death of a Civilisation

Модерният човек и смъртта на една цивилизация - The Modern Man and the Death of a Civilisation

Слабите мъже се обръщат към прогресивността, защото това е модно оправдание за липсата на мъжественост. Те не могат да се конкурират с по-добри хора, затова проповядват равенство, за да отрекат тяхната малоценност. Сега има толкова малко хора, които наистина заслужават да бъдат наричани „хора“. Те са само сенки на техните предци.

Старите стандарти, които поддържаха мъжете в продължение на хилядолетия, бяха изкривени, корумпирани, уклончиви и изкривени. Историята е пренаписана от зли социалисти и дори комунисти, анархисти и (((Те))) на НСР, които дори не можем да си представим. Традиционните цивилизовани ценности са били атакувани от всеки ъгъл. Това е война чрез проникване във всяка агенция, на която някога сме имали доверие.

Weak men turn to progressivism because it’s a fashionable justification for their lack of manhood. They cannot compete with better men, so preach equality so as to deny their inferiority. There are so few men now really worthy of being called ‘men’. They are mere shadows of their ancestors.

Music Used: Farewell Life

Авторско видео - DukeOfDurham

Дата на публикация: 22 януари, 2019
Категория: История и нации
Ключови думи: бунт Fight Истината Europe destruction Война against stop история европа Hitler white heroes GREAT германия race Hope rise Genocide HATRED International атака RIGHTS Democracy Resistance deutschland цивилизация Awaken malevolent

Показване на още