Днес е Светла сряда - 11 април е началото на Светлата седмица след Възкресение

Светла сряда - 11 април. Светла сряда се нарича още Празна сряда. В този ден от Светлата седмица след възкресението се изпълняват два обичая ( Ладино хоро и Мара Лишанка). Те спомагат за дъжд, плодородие, предпазване от градушка, бродници и лоши болести.
В Странджа се изпълнява обичаят Мара Лишанка. При обичая Мара Лишанка се взима от три млади булки по един чехъл с различен цвят и се напъхват един в друг. Така се оформя кукла, наречена Мара Лишанка, забражда се и се накичва като булка със сребърни невестински накити (титрици). След това се избира мома, която трябва да е лазарувала и да има живи родители.

С обредни песни момите отиват в средата на селото и се разделят в две редици, хванати за ръце. Две по две девойките започват диалог с Мара Лишанка - с момата, която носи куклата, и пеят песен. Мара Лишанка им отговаря и диалогът продължава, като си предават куклата една на друга. После момите, придружени от ергени и други жени и мъже от селото, отиват на реката, "окъпват" куклата, измиват си лицата и се връщат в селото. Обичаят се изпълнява за осигуряване на дъжд и плодородие, за да се предпазят момите да не ги залюби змей и за да раждат деца булките.
Обичаят Ладино хоро е характерен за Дупнишко. В играта Ладино хоро не участват само моми, но и по-възрастни мъже и жени. Момите, които участват в тези игри образуват едно сключено хоро. Но то бива разсичано от две от девойки.
Едната по време на танца се намира вътре в самото хоро, а другата е отвън. Двете с помощта на кърпа разсичат три пъти хорота. Благодарение на тези техни действия се получават няколко по-малки хора. На тези хора се хващат и по-възрастни представители на местното население. Наоколо другите пеят песен, която е адресирана към последната мома в редицата и в нея предричат за какъв момък ще се омъжи тя - за коняр, за овчар, за говедар и други. Този ритуален танц е свързан с плодородието и берикета.
Често през тази седмица стопанките повторно боядисвали яйца, които раздавали за душите на починали близки. Това е така, защото според древно поверие раздаването на червените яйца предпазвало душите на мъртвите от превъплъщаване.

Дата на публикация: 10 април, 2018
Категория: История и нации
Ключови думи: 11 На след Началото сряда Светла седмица АПРИЛ възкресение Светлата

Показване на още