Ден на числото пи с Google Doodle Pi Day 2018 Google Doodle

Ден на числото пи с Google Doodle Pi Day 2018 Google Doodle Денят Пи (на английски: Pi Day) е празник, на който се празнува математическата константа π (пи). Денят на пи се отбелязва на 14 март (или 3/14 при календарен запис месец/ден), тъй като 3, 1 и 4 са трите най-важни цифри на π в десетичния му вид. През 2009 г. Камарата на представителите на САЩ подкрепя отбелязването на празника.
Денят на приближение до пи (Pi Approximation Day) e 22 юли или 22/7 (при календарен запис ден/месец), тъй като дробта 22⁄7 е известно приближение на π.
История
Денят Пи е предложен от Лари Шоу през 1988 г.[1], който е физик в музея Експлораториум в Сан Франциско. Той използва американския модел за запис на календарната дата - първо месеца и после деня 14 март - 3/14 в 1:59 часа, което съвпада с първите разреди на числото пи π = 3,14159...
На Денят Пи през 2004 г. Даниел Тамет рецитира 22 514 цифри от π.
На 12 март 2009 г. Камарата на представителите на САЩ прокарва временно решение, с което признава 14 март 2009 г. за национален Ден Пи.
Денят Пи се отбеляза в България, Гърция и Турция на 14 март 2010 г. в 3:14[2].
На 14 март се пада също така и рождената дата на Алберт Айнщайн

Дата на публикация: 14 март, 2018
Категория: Новини
Keywords: Google На day Ден Doodle Pi Пи 2018 числото

Показване на още