Видеостени в магазини и супермаркети - Новата интерактивна реклама за бъдещето 21 век.

Видеостени в магазини и супермаркети - Новата интерактивна реклама за бъдещето 21 век. Рекламното видео излиза от рамките на интернет. Една от много причини е ползването от всеки трети потребтел на ад блок приложения които пречат да се види рекламата където и каквато и да е тя.Затова рекламите отново се завръщат в реалността но в нов интерактивен вид и формат.

Дата на публикация: 25 януари, 2018
Категория: Друго
Ключови думи: Реклама от се На За ДА много Бъдещето Видео Блок една новата които всеки 21 види трети излиза ад Рекламата причини пречат век. рамките магазини приложения Интернет. Супермаркети ползването Видеостени интерактивна Рекламното потребтел къдет

Показване на още