Всемогъществото на Бог

Безкрайната природа на Бог означава само, че Бог съществува извън и не е ограничен от времето или пространстмото. Безкраен означава точно „без граници“. Когато говорим за Бог като „безкраен“, ние обикновено Му приписваме качества като всезнание, всемогъщество, всеприсъствие.
Всезнание означава, че Бог е всезнаещ или че притежава неограничено знание. Неговото неограничено знание е това, което Го окачествява като суверенен управител и съдия над всички неща. Бог не само че знае всичко, което ще се случи, но и също знае всички неща, които въобще биха могли да се случат. Нищо не изненадва Бог и никой не може да скрие грях от Него.Всемогъщество означава, че Бог е всесилен или че има неограничена власт. Притежаването на цялата власт е важно, защото затвърждава Божията способност да проявява Своята суверенна воля. Тъй като Бог е всемогъщ и има безкрайна власт, нищо не може да спре Неговата предопределена воля да се случи и нищо не може да предотврати или спре Неговите божествени цели да се изпълнят.Всеприсъствието означава, че Бог винаги присъства. Няма място, на което можете да избягате от Божието присъствие. Бог не е ограничен от времето или пространството. Той присъства във всяка точка от времето и пространството. Божието безкрайно присъствие е важно, защото утвърждава вечността на Бог. Бог винаги е съществувал и винаги ще съществува. Бог е бил преди да започне времето. Той е бил и преди да бъде сътворен светът или даже самата материя. Бог няма нито начало, нито край, и не е имало време, когато Той не е съществувал, нито ще има време, когато ще престане да съществува.Тъй като Бог е безкраен, също се се казва, че е трансцендентен, което означава, че Бог е твърде отвъд обсега на творението и е както по-велик от творението, така е и независим от него. Значението на това е, че Бог е толкова безкрайно над и отвъд нас и нашата способност за пълно възприятие, че ако Той не Се беше разкрил, ние нямаше да знаем или да разбираме какво представлява Той. Но да благодарим, че Бог не ни е оставил в незнание за Себе си, а ни е разкрил Себе си както чрез общо откровение (творението и нашата съвест).

Дата на публикация: 26 септември, 2017
Категория: Изкуство
Ключови думи: духовно познание

Показване на още