GOOGLE и Български поет Пенчо Славейков - Основоположник на българския модернизъм

Пенчо Петков Славейков (1866 – 1912) e български поет.Роден в Трявна през 1866 г. Син на
възрожденския творец Петко Рачов Славейков.
Като ученик в Пловдив участва в протест срещу
руската образователна система. В юношеските
си години измръзва на пързалката на Марица и
през целия си живот
остава трудно подвижен и с
неясен говор. Следва литература и философия в
Лайпциг. За кратко председателства
Славянското академично дружество. Заедно с д
-
р Кръстев, Яворов и Петко Тодоров създават
литературния кръг „Мисъл” и между 1892 и 1906
г. издават ед
ноименното списание, което
бележи основни тенденции в развитието на
модерната българска литература. Почти 14
години е поддиректор и директор на Народната
библиотека. Директор на Народния театър (1908
-
1909 г.). Заедно с проф. Васил
Златарски пренася от Руси
я тленните останки на Марин Дринов.
Живее в различни селища
-
Люцерн, Х

Дата на публикация: 27 април, 2016
Субтитри от: mentos
Категория: Пътуване и събития
Ключови думи: Български Google На българския поет славейков Пенчо Основоположник модернизъм

Показване на още