Слънчево настроение с акварелите на Victoria Kirda и цигулката на Samvel Yervinyan... ...

Показване на още