За тъмното в душата си ми разкажи...John Sokoloff - Loyola Sunset

За тъмното в душата си ми разкажи...
За светлото - сама ще се досетя!
Къде погребваш мъртвите мечти
и трепетите тайни на сърцето;
къде оставяш другото си „аз",
когато се усмихваш на подлеца;
къде таиш гнева си необязден
и храниш на омразата живеца...
За тъмното в душата си ми разкажи...
За болката, която те изгаря...
За спомена, от който ти горчи
и за кошмара, който се повтаря...
За грешките - човешките - и тези,
които само Господ ни прощава...
За стъпките ти по ръба на бездната
и за сълзите, в тъмното оставени...
За пътища с примамливи лица,
внезапно свършили във пустотата...
Накрая ми кажи за любовта
и вечната й сянка - самотата...
Как носиш туй, което ти тежи,
как с мъртвите любови се сбогуваш...
За тъмното в душата си ми разкажи,
a светлото сама ще дорисувам...

Весела Димова

Дата на публикация: 9 април, 2014
Категория: Изкуство
Ключови думи: Душата john phone sunset Upload youtube Camera sokoloff тъмното sharing Loyola iton разкажи

Показване на още