Ремикс разбивач 💙 Лилавата шапка 👑 Purple Hat 💙 Sofi Tukker 🎶

Ремикс разбивач 💙 Лилавата шапка 👑 Purple Hat 💙 Sofi Tukker 🎶
Cheetah print превод с текст
Dancing on the people
Rolled up at the after joint
Dancing dancing on the people
People dancing on the people
I got people on the people
People dancing on the people
With the people on the people
Smoke and CO2
See me see you
Dancing on the people
Climb up on the booth
Hanging from the people
On the people
My head hits the roof
Dancing on the ceiling on the people
I got people on the people
Dancing dancing on the people
I've got purple hat
Cheetah print
Dancing on the people
Rolled up at the after joint
Dancing dancing on the people
People dancing on the people
I got people on the people
People dancing on the people
With the people on the people
Smoke and CO2
See me see you
Dancing on the people
Climb up on the booth
Hanging from the people
On the people
My head hits the roof
Dancing on the ceiling on the people
I got people on the (oh)
Dancing on the people
I've got...
Dancing on the people
I've got
Everybody in the booth
Can't tell myself apart from you
(Dancing on the people)
Now that we're (I've got)
Dancing
People
Dancing
People
Dancing
People
Dancing
People
I've got purple hat
Cheetah print
Dancing on the people
Rolled up at the after joint
Dancing dancing on the people
People dancing on the people
I got people on the people
People dancing on the people
With the people on the people
Smoke and CO2
See me see you
Dancing on the people
Climb up on the booth
Hanging from the people
On the people
My head hits the roof
Dancing on the ceiling on the people
I got people on the people
Dancing dancing on the people
I got
Dancing people
I've got people
People people
Dancing, dancing on the people
Everybody in the booth
Can't tell myself apart from you
Now that we're
Dancing
People
Dancing
People
Dancing
People
Dancing
(Dancing on the people I've got)
People
Dancing
People
Dancing
People
Dancing
People
(Alright everybody...)
Dancing
People
Purple hat
Cheetah print
Dancing on the people
Rolled up at the after joint
Dancing dancing on the people
People dancing on the people
I got people on the people
People dancing on the people
With the people on the...
Лилава шапка
Софи Тукер
Лилава шапка
Гепард печат
Танцуване на хората
Навита на последващата става
Танцуващи танци по хората
Хора, танцуващи на хората
Имам хора в хората
Хора, танцуващи на хората
С хората на хората
Дим и CO2
Виж ме да те видя
Танцуване на хората
Качи се на сепарето
Обесен от хората
На хората
Главата ми се удря в покрива
Танци на тавана на хората
Имам хора в хората
Танцуващи танци по хората
Имам лилава шапка
Гепард печат
Танцуване на хората
Навита на последващата става
Танцуващи танци по хората
Хора, танцуващи на хората
Имам хора в хората
Хора, танцуващи на хората
С хората на хората
Дим и CO2
Виж ме да те видя
Танцуване на хората
Качи се на сепарето
Обесен от хората
На хората
Главата ми се удря в покрива
Танци на тавана на хората
Имам хора на (о)
Танцуване на хората
Имам...
Танцуване на хората
Имам
Всички в кабината
Не мога да се различа от теб
(Танцувайки върху хората)
Сега, когато сме (имам)
Танцуване
Хора
Танцуване
Хора
Танцуване
Хора
Танцуване
Хора
Имам лилава шапка
Гепард печат
Танцуване на хората
Навита на последващата става
Танцуващи танци по хората
Хора, танцуващи на хората
Имам хора в хората
Хора, танцуващи на хората
С хората на хората
Дим и CO2
Виж ме да те видя
Танцуване на хората
Качи се на сепарето
Обесен от хората
На хората
Главата ми се удря в покрива
Танци на тавана на хората
Имам хора в хората
Танцуващи танци по хората
имам
Танцуващи хора
Имам хора
Хора хора
Танцувам, танцувам върху хората
Всички в кабината
Не мога да се различа от теб
Сега, когато сме
Танцуване
Хора
Танцуване
Хора
Танцуване
Хора
Танцуване
(Танцувам върху хората, които имам)
Хора
Танцуване
Хора
Танцуване
Хора
Танцуване
Хора
(Добре всички ...)
Танцуване
Хора
Лилава шапка
Гепард печат
Танцуване на хората
Навита на последващата става
Танцуващи танци по хората
Хора, танцуващи на хората
Имам хора в хората
Хора, танцуващи на хората
С хората от ...
(stylized in all caps) is an American musical duo based in Florida consisting of Sophie Hawley-Weld and Tucker Halpern. They are best known for their songs "Drinkee", "Best Friend", and "Purple Hat". "Best Friend" was featured in a commercial during Apple's unveiling of the iPhone X, while "Drinkee" was nominated for a Grammy at the 2017 Grammy Awards. In December 2018, their album Treehouse was nominated for a Grammy for Best Dance/Electronic Album.[4]

Дата на публикация: 4 декември, 2020
Субтитри от: smiles
Категория: Музика
Ключови думи: purple HAT sofi шапка ЛИЛАВАТА tukker 💓️

Показване на още

Коментарите под този видео клип са забранени.