Това е блусът 👑 Maria Daines 👑 Thats What The Blues is All About 👑 1 ПРЕВОД

Това е блусът 👑 Maria Daines 👑 Thats What The Blues is All About 👑 1 ПРЕВОД
Maria Daines - Thats What The Blues is All About
Текст
You're heart says yes
But your head says no
And you're tangled
Up in doubt
You wanna cry
Scream n' shout
Let go
That's what the blues is all about
Life's been so hard
And you're scattered to the wind
There's no turning away from the night
Where do you start to begin
When you're falling like a shadow in the light?
Tougher than the tears you cry
Harder than the heartbreak in your heart, yeah
Love is gonna tell you goodbye, yeah
And the blues is gonna tear you all apart, yeah baby
Sometimes you wake and the dream is real
And your yesterday's all gone by, yeah
Caught up in the heartache you feel
And trapped by the danger of the fight
Silenced by the sadness of your pain, oh Lord
And broken by the fear of your doubt
Wishing you could start all over again
That is what the blues
That is what the blues is all about
Oh, tougher than the tears you cry
Harder than the heartbreak in your heart
Love is gonna tell you goodbye, yeah
And the blues is gonna tear you all apart
Silenced by the sadness of your pain
And broken by the fear of your doubt
Wishing you could start all over again
And that is what the blues
That is what the blues is all about, all about
Now that is what the blues
That is what the blues is all about, ooh
Текст
Сърцето ти казва "да"
Но главата ти казва не
И сте заплетени
Нагоре със съмнение
Искаш ли да плачеш
Крещи и викай
Пусни
В това се състои блусът
Животът беше толкова тежък
И си разпръснат на вятъра
Няма връщане от нощта
Откъде започваш да започваш
Когато падаш като сянка на светлината?
По-твърд от сълзите, които плачеш
По-трудно от сърцето в сърцето ти, да
Любовта ще ти каже сбогом, да
И блусът ще ви разкъса всички, да, скъпа
Понякога се събуждате и мечтата е реална
А вашето вчера е минало, да
Попаднали в сърцето, което чувствате
И в капана на опасността от битката
Приглушен от тъгата на твоята болка, о, Господи
И разбит от страха от вашето съмнение
С желание да започнете отначало
Това е, което блусът
В това се състои блусът
О, по-твърд от сълзите, които плачеш
По-трудно от сърцето в сърцето ти
Любовта ще ти каже сбогом, да
И блусът ще ви разкъса
Приглушен от тъгата на вашата болка
И разбит от страха от вашето съмнение
С желание да започнете отначало
И това е, което блусът
Това е всичко, за което става дума в блуса
Сега това е, което блус
Ето за какво става въпрос в блуса, ох

Дата на публикация: 29 ноември, 2020
Категория: Музика
Ключови думи: What Maria The превод Is All това about blues Thats 💓️ Блусът Daines

Показване на още

Коментарите под този видео клип са забранени.