Здравей, аз съм 🌞 Adele - Hello 🌞 ПРЕВОД 🌞

Здравей, аз съм 🌞 Adele - Hello 🌞 ПРЕВОД 🌞 Adele - Hello Текст
Adele - Hello Превод
Български
Здравей, аз съм
Чудех се след всички тези години
Ще искаш да се срещнем, да преодолеем всичко
Казват, че времето трябва да лекува
Но аз не съм се излекувала много
Здравей, чуваш ли ме?
В Калифорния съм мислейки си какви бяхме
Когато бяхме по-млади и свободни
Забравила съм какво е преди светът да се разпадне
Има такава разлика между нас
И милион мили
Здравей от другата страна
Звъняла съм хиляди пъти, за да ти кажа
Съжалявам за всичко, което направих
Но когато се обадя, теб все те няма
Здравей отвън
Поне мога да кажа, че се опитах да ти кажа
Съжалявам, че разбих сърцето ти
Но няма значение, ясно е, че не те разкъсва вече
Здравей, как си?
Типично е за мен да говоря за себе си
Съжалявам, надявам се да си добре
Излезе ли изобщо от този град,
където нищо не се случва?
Не е тайна,
че и на двама ни изтече времето.
Здравей от другата страна
Звъняла съм хиляди пъти, за да ти кажа
Съжалявам за всичко, което направих
Но когато се обадя, теб все те няма
Здравей отвън
Поне мога да кажа, че се опитах да ти кажа
Съжалявам, че разбих сърцето ти
Но няма значение, ясно е, че не те разкъсва вече
Здравей от другата страна
Звъняла съм хиляди пъти, за да ти кажа
Съжалявам за всичко, което направих
Но когато се обадя, теб все те няма
Здравей отвън
Поне мога да кажа, че се опитах да ти кажа
Съжалявам, че разбих сърцето ти
Но няма значение, ясно е, че не те разкъсва вече
Hello, it's me
I was wondering if after all these years
You'd like to meet, to go over everything
They say that time's supposed to heal ya
But I ain't done much healing
Hello, can you hear me?
I'm in California dreaming about who we used to be
When we were younger and free
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet
There's such a difference between us
And a million miles
Hello from the other side
I must've called a thousand times to tell you
I'm sorry, for everything that I've done
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside
At least I can say that I've tried to tell you
I'm sorry, for breaking your heart
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore
Hello, how are you?
It's so typical of me to talk about myself
I'm sorry, I hope that you're well
Did you ever make it out of that town
Where nothing ever happened?
It's no secret
That the both of us are running out of time
Hello from the other side
I must've called a thousand times to tell you
I'm sorry, for everything that I've done
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside
At least I can say that I've tried to tell you
I'm sorry, for breaking your heart
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore
Ooooohh, anymore
Ooooohh, anymore
Ooooohh, anymore
Anymore
Hello from the other side
I must've called a thousand times to tell you
I'm sorry, for everything that I've done
But when I call you never seem to be home
Hello from the outside
At least I can say that I've tried to tell you
I'm sorry, for breaking your heart
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore

Дата на публикация: 28 ноември, 2020
Субтитри от: vaskomutafchiev2
Категория: Музика
Ключови думи: превод Аз Текст hello съм adele Здравей 💓️

Показване на още

Коментарите под този видео клип са забранени.