Песен за 1 ღ Аз ще бъда Единственият! п р е в о д Dr. Project Point Blank Blues Band - A Song for 1ღ

Песен за 1 ღ Dr. Project Point Blank Blues Band - A Song for 1ღ
Painter: Jack Vettriano
Dr. Project Point Blank ~ A Song For V.
Lyrics:
I'll be the one to take you home,
to ease your mind, and bleed for you,
When you're down a note, and sail the stormy sea,
I'll be there, I'll be your man.

I'll be the one you can leave behind,
and never look back to see if I cry,
I'll be there for you - when all other man leave
I'll be The One, I'll be your man.

And I'll be your Christ, and take all of your pain,
all of your fears, pay all of your debts,
And from the cross - I'll pray for you
I'll be the one, I'll be your man.

I'll be your eyes when the sun goes down,
the moonlight fades, and noght comes home,
my heart will burn to light your way,
I'll be there, I'll be your man.

I'll be the one to take you across
burning flames and feel the stones
I'll be your bridge from cradle to worse
your personal saint, I'll be your man.

I'll be the one you can leave behind,
and never look back to see if I cry,
I'll be there for you - when all other man leave
I'll be The One, I'll be your man.
Аз ще бъда тази, която ще те отведе у дома,
за да улесните ума си и да кървите за вас,
Когато останете на бележка и отплувате в бурното море,
Ще бъда там, ще бъда твоят човек.

Аз ще бъда тази, която можеш да оставиш след себе си,
и никога не се обръщайте назад, за да видите дали плача,
Ще бъда до теб - когато всички останали мъже си тръгнат
Аз ще бъда Единственият, ще бъда твоят човек.

И аз ще бъда твоят Христос и ще поема цялата ти болка,
всичките си страхове, плати всичките си дългове,
И от кръста - ще се моля за теб
Аз ще бъда този, ще бъда твоят човек.

Ще бъда твоите очи, когато слънцето залезе,
лунната светлина избледнява и вечерта не се прибира,
сърцето ми ще изгори, за да освети пътя ти,
Ще бъда там, ще бъда твоят човек.

Аз ще бъда тази, която ще те преведе
горящи пламъци и усетете камъните
Ще бъда твоят мост от люлката към по-лошото
вашият личен светец, аз ще бъда вашият човек.

Аз ще бъда тази, която можеш да оставиш след себе си,
и никога не се обръщайте назад, за да видите дали плача,
Ще бъда до теб - когато всички останали мъже си тръгнат
Аз ще бъда Единственият, ще бъда твоят човек.

Дата на публикация: 14 ноември, 2020
Субтитри от: Sibylla
Категория: Музика
Ключови думи: Song Песен for За Dr. band Project blues blank Point 1ღ

Показване на още

Коментарите под този видео клип са забранени.