3. Велик пред Господа

Тема 3: След 400 години мълчание от небето – време, в което надеждата сред божия народ бе замряла, Бог си спомни завета Си и изпрати ангел да оповести, че времето на посещението от Господа е дошло. Една специална вест, за една специална личност бе прогласена не къде да е, а в сърцето на Божия храм. Един, в Духа и силата на Илия щеше да дойде, за да подготви народа да приеме своя Господ. Днес - 2000 години по-късно, света отново се нуждае от подобна вест и подобни вестители…

Поредицата „Пътя, Истината и Живота“ има за цел да представи един хронологичен и исторически поглед върху живота на Исус Христос преди 2000 години, но също така и да представи учението Му, делата Му и чудесата Му в контекста на ученията на Библията и на разбиранията на хората от неговото съвремие.

Дата на публикация: 29 октомври, 2020
Категория: Друго

Показване на още