Нови Приключения с Покрив! COVEN Trailer (2020) Teen Witches Movies

Покрив! COVEN Trailer (2020) Teen Witches Movies Трейлър на COVEN (2020) Филми за млади вещици. Five undergrad witches come together in order to perform a ritual to invoke the ancient powers of the witch Ashura. The leader of the coven gets carried away and accidentally kills one of the witches during the ritual. She needs the strength of a complete coven to invoke Ashura's powers and sends them out to find a final witch. As she absorbs power the surviving girls' plot to take her down but the possessed witch unleashes hell on campus with only one young witch left to stop her.Пет вещици от по-ниска степен се събират, за да извършат ритуал за призоваване на древните сили на вещицата Ашура. Водачът на ковена се увлича и случайно убива една от вещиците по време на ритуала. Тя се нуждае от силата на пълен ковен, за да призове силите на Ашура и ги изпраща, за да намери последна вещица. Докато тя поглъща сила, заговорът на оцелелите момичета да я свали, но обсебената вещица отприщва ада в кампуса, като остава само една млада вещица, която да я спре.

Дата на публикация: 24 октомври, 2020
Категория: Хоби и развлечения
Ключови думи: trailer приключения Нови Teen Movies Witches coven покрив! (2020)

Показване на още