Капят листата - Детска песничка

Капят листата - Детска песничка
КАПЯТ ЛИСТАТА
Вятър сърдито
скри се в гората,
бавно, безшумно
капят листата!
В голи клонища
дремят гнездата,
бягайте, птички,
капят листата!

Пусто и тъжно
вред на земята,
есен е вече -
капят листата.

Дата на публикация: 23 октомври, 2020
Категория: Музика
Ключови думи: песничка детска листата Капят

Показване на още