Камен Тодоров – „Сонет на моя блян“ (поезия)

„СОНЕТ НА МОЯ БЛЯН“
по стихове на Камен Тодоров ©
6.V.2012

Музика: James Horner, Prague Philharmonia & Nick Ingman – „My Heart Will Go On“ (from „Titanic“)

Дата на публикация: 12 август, 2020
Категория: Изкуство

Показване на още

Коментарите под този видео клип са забранени.