„УЧЕНИЕТО НА КАТАРИТЕ И АЛБИГОЙСКИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД” Част III

КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР

Декемврийски лекционен форум
„КОРЕНИ НА ДРЕВНОТО ПОЗНАНИЕ”:

6 ДНИ В ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЛОСОФИЯ ПЕРЕНИС -
Древната езотерична доктрина
3-8 декември 2019

6 лекции на Мария Арабаджиева и представяне на издания
на издателствата „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА” И „МИРИАМ”

Лекция V – 07.12.2019

„УЧЕНИЕТО НА КАТАРИТЕ И
АЛБИГОЙСКИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД” - Част III


Лектор – Мария Арабаджиева

Графичен дизайн и обработка на файла - Делян Арабаджиева

КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР
София, 1113 ж.к. Изток,
ул. „Райко Алексиев“ 40, бл. 215, ап 2, партер

e-mail:
clubabagar@yahoo.com
akenere@gmail.com

www.clubabagar.com; www.akenere.com

Дата на публикация: 8 юли, 2020
Категория: Друго

Показване на още