Невероятно! Страховита опашка се изви пред Агенцията по вписванията в София на 30 юни 2020

Невероятно! Страховита опашка се изви пред Агенцията по вписванията в София на 30 юни 2020.Десетки хора чакат от рано тази сутрин, за да хванат последния ден и да подадат годишните финансови отчети на фирмите си.
Въпреки дългата опашка хората са на разстояние един от друг и спазват дистанция помежду си.
Плащаме с отстъпка данък недвижими имоти до 30 юни
Плащаме с отстъпка данък недвижими имоти до 30 юни
Ако се плаща на части, сроковете за данък сгради и МПС са докрая на юни
Припомняме, днес изтича удълженият срок за първата вноска за такса смет, както и за 5% отстъпка при плащане в пълен размер на данък сгради и МПС.
30 юни е и крайният срок за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като еднолични търговци или земеделски стопани.
Заедно с годишната си данъчна декларация те трябва да подадат и декларация с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.
Удължават срока за плащане на корпоративен данък до 30 юни
Удължават срока за плащане на корпоративен данък до 30 юни
До момента са подадени над 200 000 декларации

Дата на публикация: 30 юни, 2020
Категория: Новини
Ключови думи: се На по Юни София Невероятно! пред 30 страховита опашка 2020 агенцията изви вписванията

Показване на още