29.06.2020 - 2 част Потенциални пазари за експорт на българските малки и средни предприятия

Главният икономист на Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов коментира в "Дискусионно студио" на @Телевизия СКАТ изготвеното от ИПИ международно изследване и идентифициране на потенциални пазари за експортен растеж на българските малки и средни предприятия в избрани сектори. Изследването е направено по инициатива на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Институтът се е фокусирал изцяло върху възможностите за малкия и среден бизнес в 54 продуктови групи с идентифициран висок потенциал, обхващащи 22% от общия износ на България през 2019 г. и пазарите им в 27 страни. Най-голям износ страната ни реализира в Германия, Румъния, Италия, Франция, Гърция и Полша.
Място в анализа намира и пандемията COVID-19 като отключващо явление за икономическа трансформация. Ефектът от нея се очаква да доведе до увеличаване на автономността на индустрията в Европейския съюз във връзка с намаляване на зависимостта от доставки от Китай, което от своя страна ще пренасочи към по-близки производители на изделия за крайно потребление, налагане на защитни мита за широк кръг от стоки с произход Китай, въвеждане на нетарифни ограничения, като например изисквания за безопасност, налагане на нови стандарти и др.
Пълен текст на анализа можете за намерите тук: https://www.sme.government.bg/?p=50820

Дата на публикация: 30 юни, 2020
Категория: Друго

Показване на още