На лов за интересни места

Ловци на изоставена архитектура


Авантюристи търсещи интересни, забравени от хората, но надживели времето изоставени архитектурни места в България. Да потърсим красотата в руините на изоставеното!Hunters of abandoned architecture


Adventurers searching for interesting, forgotten by people, but surviving through time, abandoned places of architectural importance in Bulgaria. Let us seek beauty in the ruins of what has been left behind!

Дата на публикация: 20 май, 2020
Категория: Хора и блогове

Показване на още