СУ ще приема студенти по право и журналистика без изпит

В СУ ще приемат студентите по право без изпит.Кандидат-студентски изпити ще има само по химия, биология и математика. Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще приема без изпити студенти в 116 свои бакалавърски програми, сред които дори право, журналистика и връзки с обществеността. Приемът при тях ще става на базата на оценката от матурите. Кандидат-студентски изпити ще има само по химия, биология и математика II. Това съобщиха от СУ във връзка с промени в правилника за приемане на студенти във вуза, одобрени на 15-и май т.г. от Академичния съвет.
За учебната 2020/2021 г. Софийският университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми. Кандидат-студентски изпити ще има само по биология и химия за специалностите "Медицина" и "Фармация", както и по математика ІІ за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет. С оценките от изпитите по биология и химия кандидат-студентите ще могат да кандидатстват и за специалности в Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет.
Досега пет от общо 118 специалности в СУ не използваха оценките от матурите вместо изпит. Това бяха специалностите "Право", "Медицина" и "Фармация" и две от специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация - "Журналистика" и "Връзки с обществеността". Занапред това се променя за право, журналистика и масова комуникация.
Специално за кандидатстването в специалност "Право" от СУ уточняват, че то ще се осъществява с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование.

"Това нововъведение обаче ще се случи за първи път в историята на СУ само ако министрите на правосъдието и на образованието Данаил Кирилов и Красимир Вълчев одобрят промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността право и професионална квалификация юрист", припомнят от lex.bg.
Правото е регулирана специалност и затова според наредбата студентите в нея се приемат чрез писмени конкурсни изпити при условия и по ред, определени от висшето училище. "Конкурсните изпити проверяват нивото на владеене на българския книжовен език, хуманитарната култура и аналитичните способности на кандидатите", регламентира още чл. 2 от нормативния акт. "Така, ако двамата министри се съгласят, може да се направи изключение за учебната 2020/2021 г. със специална разпоредба в наредбата", уточняват от правния сайт.
Редица други по-малки университети обаче не отмениха изпитите си (предварителните), а напротив - провеждат ги от разстояние. Така постъпиха например от ТУ-София, УНСС, Стопанската академия и др. Някои висши училища планират да проведат и присъствени кандидат-студентски изпити.ДАТИ
Изпитът по химия ще се проведе от 9 ч. на 14 юни. На 20 юни е изпитът по биология, а на 21 юни - по математика II (отново от 9 ч.). Кандидат-студентите, които до този момент не са подали заявления за явяване на изпит, могат да се регистрират в срок до 10 юни 2020 г. единствено чрез електронизирана система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на университета – http://www.uni-sofia.bg.
Подалите заявления за отменени кандидат-студентски изпити ще бъдат обезщетени чрез електронно генерирани поименни ваучери с левовата равностойност на заплатената такса. Електронните ваучери може да се използват като средство за заплащане на такси за подаване на заявления за явяване на кандидат-студентски изпит или за подаване на документи в електронизираната система. Средствата от неизползваните електронни ваучери ще бъдат възстановени след края на кампанията.
Кандидат-студентите се регистрират за класиране в срок от 22 юни до 3 юли 2020 г. чрез електронизираната система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета –

Дата на публикация: 19 май, 2020
Категория: Новини
Ключови думи: без по Ще изпит право Су студентите приемат

Показване на още