Времето на скръбта е започнало

Преди да се нахвърлите с язвителни думи и нападки срещу брата, мен и видеото, помолете се на Бог, обърнете се към Него да ви покаже виновни ли сте и ако Той ви открие, не чакайте нито миг повече. Паднете в нозете Му и плачете, плачете, плачете сега, защото после ще бъде късно да плачете. Същото ще направя и аз. Застанете не като дългогодишни адвентисти, а като обикновен грешник, който иска милост само от своя Бог и само Него да послуша. Само Него.
Оригинален линк: https://www.youtube.com/watch?v=z5UZX3ENqIs

Дата на публикация: 10 април, 2020
Категория: Друго

Показване на още