Животът и престъпленията на Ню Джак |

One of the most feared and controversial wrestlers of all time, New Jack's career reads like a criminal rap sheet; revealing the man behind the monster and his hardcore legacy.

Дата на публикация: 3 април, 2020
Категория: Друго

Показване на още