Има ли шанс за ревизия на приватизацията

Руси Статков - член на НС на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Дата на публикация: 18 февруари, 2020
Категория: Друго

Показване на още