DekoTV - How to enable Developer options on Android

Tap 7 times on build number

Дата на публикация: 17 февруари, 2020
Категория: Наука и технология

Показване на още