What we actually have and what we think we have ?

Site: bloga na vankog

Новините за нарастващото неравенство в обществото ни карат да се притесняваме. Но защо? Дан Ариели разкрива някои нови, изненадващи изследвания за справедливото, според хората, разпределение на богатството в обществото. А след това ни показва каква е реалната картина.

Дата на публикация: 15 декември, 2019
Категория: Новини
Ключови думи: What and We have think actually

Показване на още