Екологията на дисидентското право - The Ecology of the Dissident Right

Съвременният екологизъм произхожда от националистическата политическа философия от 19 век, пряко вдъхновена от традиционализма, изкуството и културното развитие в рамките на европейското движение. Тази екологична перспектива обаче имаше дълбоко, изначално минало в рамките на европейското съзнание, вкоренено в космически порядки и свещения баланс между човек и природа...

Авторско видео - Vertigopolitix

https://twitter.com/VertigoPolitix

Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/ke3lFAq610eK/

The Ecology of the Dissident Right

Modern Environmentalism sprang from 19th century Nationalist political philosophy, directly inspired from the traditionalism, art, and cultural developments within the Europeanist movement. However, this ecological outlook had a deep, primordial past within the European consciousness, rooted in cosmic orders and the sacred balance between Man and Nature...


Taken, with edits by the producer, from the article, "Ecology Viewed from the Right" by William de Vere (Counter-Currents Publishing)

Дата на публикация: 13 декември, 2019
Категория: История и нации
Ключови думи: бунт Fight Истината Europe destruction Война against stop история европа white heroes race rise Англия Великобритания International атака Democracy Resistance цивилизация Империя Awaken

Показване на още