Истина, Просветление и Свобода - Георги Изворски и Силвина Бел Илали

Беседата в Ловеч - една необикновена приказка за Истината, Просветлението и Мисията на аватарите, слезли на Земята да служат на Божията воля.
С Молитва за колективно здраве и Благословия за град Ловеч Силвина Бел започна беседата и след нея с докосващи сърцето примери Георги Изворски показа какво е силата на Истината. Той обърна специално внимание на аватарите и тяхната мисия на Земята като разтълкува двете песни на Учителя „Скитах се по гори и планини“ и „Ти си ме, мамо, човек красив родила“.
Как работи Духът на Истината и как се проявява обобщи след това Силвина Бел и насочи вниманието на присъстващите към последствията от нарушения Принцип на Истината, както и от какво зависи степента на Истината, до която се докосваме.
Пълноценно тълкуване на посланието на свитък „Океанът“, поместен в книгата „Звездна Роса“, направи Георги Изворски. Този текст дава ценни насоки за развитието на Земята в Духовен план и посочва пътя на спасение на човешките души.
На финала Силвина Бел посвети времето си на лечение на хората, присъстващи в залата, като отдели персонално внимание на онези, страдащи от по-сериозни физически болести.
https://georgiizvorski.com/
https://www.facebook.com/georgiizvorski/?eid=ARDfyzxEOCKUnzoCcWtYDMB0ShjhItcqaNd73fMW5cojq6lRxkDi-sLkpCZVPKyoc1dG4wdIs8IWTiVm
https://www.facebook.com/silvina.belopoicheva?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/686679535142162/

Дата на публикация: 19 ноември, 2019
Категория: Друго

Показване на още