Академия за детско здраве: представяне

Академия за детско здраве е електронна платформа, която свързва родители и здравни консултанти, като подпомага пътя на осъзнатото родителство.

Платформата информира за практики свързани с детското холистично здраве, като разглежда човека в неговата цялост на 3 основни нива - физическо, емоционално и духовно.

Намерете ни!
Интернет страница: kidhealthacademy.eu
Фейсбук страница: @kidhealthacademy

Материалите публикувани в Академия за детско здраве целят само и единствено повишаване на информираността и здравната култура по въпросите на детското здраве и не насочват към самодиагностика и самолечение. Консултацията с лекар или стоматолог при неразположения и заболявания на децата е задължителна.

Background music: https://soundcloud.com/lyfomusic

Дата на публикация: 12 ноември, 2019
Категория: Друго

Показване на още