WEBVTT 00:00.002 --> 00:04.000 Вели Джевхер! - Точно така. 00:04.000 --> 00:07.000 Аз съм последния човек, когото ще видиш преди да умреш! 00:07.000 --> 00:12.000 Кажи на хората си... да стрелят, докато има време. 00:12.000 --> 00:16.000 Защото като излезем от тук, сигурно е, че ще излезем. 00:17.000 --> 00:21.000 Няма да те убия с куршум, ще те заровя в пръстта! 00:22.000 --> 00:25.000 Защо? Аз какво съм ти направил? 00:25.000 --> 00:30.000 Като хвърлям последната пръст отгоре ти, ще разбереш, сладко момче. 00:34.000 --> 00:37.000 Погледни му телефона. 00:39.000 --> 00:43.000 Зейнеп. - Няма да отворя този телефон. 00:44.000 --> 00:48.000 Трябва да счупиш костите ми, за да отворя този телефон. 00:48.000 --> 00:50.000 - Това е лесно.