WEBVTT 00:01.000 --> 00:04.000 Кой е този, директоре? - Палач. 00:05.000 --> 00:08.000 Чий палач? - Твоят палач! 00:08.000 --> 00:11.000 Този човек е дошъл, за да те екзекутира. 00:17.000 --> 00:23.000 Аз ще те изкарам оттук. Кой каквото и да каже, ти ще излезеш оттук. 00:23.000 --> 00:25.000 - Добре. 00:28.000 --> 00:31.000 Нищо лошо няма, нали? - Не, не е нещо важно. 00:32.000 --> 00:35.000 Якуп, не го прави! - Само двамата сме, братле! 00:35.000 --> 00:37.000 - Якуп, спри! 00:40.000 --> 00:44.000 Ако имаш пръст в тази работа... Чу ли ме?! 00:44.000 --> 00:46.000 Четин! - Батко! 00:46.000 --> 00:49.000 Ще те намеря преди Кадир! Чу ли?! 00:53.000 --> 00:59.000 Ако руснаците са дошли да вземат някого, няма да се върнат без да го вземат.