WEBVTT 00:17.000 --> 00:20.000 Улови ме! 00:20.000 --> 00:25.000 Отнеси ме в твоето леговище и ме укроти 00:25.000 --> 00:28.000 Нахрани ме с отчаянието си 00:28.000 --> 00:33.000 Много пъти съм вярвала на всяка лъжа, която си ми пробутвал 00:33.000 --> 00:36.000 Това ще ме убие ли? 00:36.000 --> 00:41.000 Убий ме, ако искаш... 00:41.000 --> 00:46.000 Дадох ти всичко от себе си 00:46.000 --> 00:51.000 Аз предизвиках твоето падение 00:51.000 --> 00:56.000 Свличайки се надолу към ада, ти ме виждаш как крещя 00:56.000 --> 01:01.000 Чуваш ли моя вик? 01:10.000 --> 01:18.000 Накарай ме да ти плащам със сълзите си, но не ме изоставяй! 01:18.000 --> 01:21.000 В продължение на много години съм била мъртва... 01:21.000 --> 01:26.000 Видяла съм много животи да преминават пред екрана ми 01:26.000 --> 01:28.000 Това ще ме убие ли? 01:28.000 --> 01:34.000 Убий ме, ако искаш... 01:34.000 --> 01:39.000 Дадох ти всичко от себе си 01:39.000 --> 01:44.000 Аз предизвиках твоето падение 01:44.000 --> 01:49.000 Свличайки се надолу към ада, ти ме виждаш как крещя 01:49.000 --> 01:54.000 Чуваш ли моя вик? 01:54.000 --> 01:59.000 Дадох ти всичко от себе си 01:59.000 --> 02:04.000 Аз предизвиках твоето падение 02:04.000 --> 02:09.000 Свличайки се надолу към ада, ти ме виждаш как крещя 02:09.000 --> 02:14.000 Чуваш ли моя вик? 02:39.000 --> 02:45.000 Дадох ти всичко от себе си 02:45.000 --> 02:50.000 Аз предизвиках твоето падение 02:50.000 --> 02:55.000 Свличайки се надолу към ада, ти ме виждаш как крещя 02:55.000 --> 03:00.000 Чуваш ли моя вик? 03:00.000 --> 03:05.000 Дадох ти всичко от себе си 03:05.000 --> 03:10.000 Аз предизвиках твоето падение 03:10.000 --> 03:15.000 Свличайки се надолу към ада, ти ме виждаш как крещя 03:15.000 --> 03:26.000 Чуваш ли моя вик?