WEBVTT 00:33.000 --> 00:35.000 Тръпката е изчезнала… 00:38.000 --> 00:40.000 Тръпката е изчезнала… 00:44.000 --> 00:47.000 Тръпката е изчезнала… 00:49.000 --> 00:52.000 Тръпката е изчезнала… 00:55.000 --> 00:58.000 Ти знаеш, че ме направи грешен скъпа 00:59.000 --> 01:04.000 и някой ден ще съжаляваш… 01:06.000 --> 01:08.000 Тръпката е изчезнала, 01:11.000 --> 01:14.000 тя изчезна от мен… 01:16.000 --> 01:20.000 Тръпката е изчезнала скъпа, 01:22.000 --> 01:25.000 моето вълнение е минало 01:28.000 --> 01:31.000 и аз продължавам ,все още да живея, 01:32.000 --> 01:36.000 но ще бъда много самотен… 01:50.000 --> 02:20.000 Gaetano Pellino feat. Soul Sarah - Thrill Is Gone - 02:44.000 --> 02:46.000 Тръпката е изчезнала, 02:49.000 --> 02:52.000 тя изчезна завинаги… 02:55.000 --> 02:58.000 Тръпката е изчезнала скъпа, 03:00.000 --> 03:03.000 тя изчезна завинаги… 03:06.000 --> 03:09.000 Някой ден ще знам, че ще бъда с отворени обятия скъпа, 03:11.000 --> 03:15.000 точно както аз знам … 03:17.000 --> 03:21.000 Ти знаеш, че съм свободен,свободен сега скъпа… 03:22.000 --> 03:25.000 Освободен съм от твоята магия… 03:27.000 --> 03:32.000 О, аз съм свободен, свободен,свободен сега… 03:33.000 --> 03:38.000 Освободен съм от твоята магия… 03:39.000 --> 03:42.000 Сега, когато всичко свърши, 03:43.000 --> 03:49.000 всичко, което мога да направя, е да ти пожелая щастие…