WEBVTT 00:12.000 --> 00:17.000 От вътре пак се пръска сърцето ми, не знам какво ми правиш, но те моля спри! 00:18.000 --> 00:23.000 Дори тогава няма да ми мине, но те моля само остави ме. 00:24.000 --> 00:28.000 Моя ли си още, чужда ли си вече помня като тръгна отвън как валеше 00:29.000 --> 00:34.000 Помня като каза, че не ме обичаш вече, а отвътре ме болеше, болеше. 00:35.000 --> 00:40.000 Твоя, няма никога да бъда, твоя няма как да се върна 00:41.000 --> 00:46.000 Мисля си за тебе всяка вечер, но се радвам, че си вече на далече! 00:47.000 --> 00:53.000 От вътре пак се пръска сърцето ми, не знам какво ми правиш, но те моля спри! 00:54.000 --> 00:58.000 Дори тогава няма да ми мине, но те моля само остави ме. 00:59.000 --> 01:04.000 Нагоре гледам, питам се какво кажи, така направи с тебе да ни раздели. 01:05.000 --> 01:10.000 От тебе няма никога да мине, но те моля само остави ме! 01:34.000 --> 01:38.000 Минаха години без да те забравя. Чаках да си дойдеш, чакам от тогава. 01:39.000 --> 01:45.000 Дай ми тази сила времето да върна, поне за миг пак да те прегърна. 01:46.000 --> 01:51.000 Помня, че кълнеше се във любовта ни, помня устните ти по врата ми. 01:52.000 --> 01:57.000 Иска ми се да забравя, но не мога и до днес да го направя. 01:58.000 --> 02:02.000 От вътре пак се пръска сърцето ми, не знам какво ми правиш, но те моля спри! 02:03.000 --> 02:08.000 Дори тогава няма да ми мине, но те моля само остави ме. 02:09.000 --> 02:14.000 Нагоре гледам, питам се какво кажи, така направи с тебе да ни раздели. 02:15.000 --> 02:20.000 От тебе няма никога да мине, но те моля само остави ме! 02:56.000 --> 03:01.000 От вътре пак се пръска сърцето ми, не знам какво ми правиш, но те моля спри! 03:02.000 --> 03:07.000 Дори тогава няма да ми мине, но те моля само остави ме. 03:08.000 --> 03:13.000 Нагоре гледам, питам се какво кажи, така направи с тебе да ни раздели. 03:14.000 --> 03:18.000 От тебе няма никога да мине, но те моля само остави ме!