WEBVTT 00:13.000 --> 00:20.000 Аз ще се скитам до края на времето, 00:20.000 --> 00:27.000 откъсната от теб 00:39.000 --> 00:48.000 Аз се отдръпнах, за да се сблъскам с болката 00:49.000 --> 00:57.000 Затварям очи и се понасям някъде далеч... 00:57.000 --> 01:08.000 Преодолявайки страха, че никога няма да намеря начин да излекувам душата си 01:08.000 --> 01:15.000 И аз ще се скитам до края на времето, 01:15.000 --> 01:19.000 откъсната от теб 01:20.000 --> 01:29.000 Сърцето ми е разбито 01:30.000 --> 01:37.000 Спи сладко, мой тъмен ангел 01:37.000 --> 01:44.000 Избави ни от прегръдката на скръбта, 01:47.000 --> 01:52.000 обхванала сърцето ми 01:53.000 --> 02:02.000 Не мога да продължа да живея повече така, 02:04.000 --> 02:12.000 а и не мога да се върна обратно там, откъдето дойдох 02:12.000 --> 02:22.000 Прикована към този страх, че никога няма да намеря начин да излекувам душата си 02:23.000 --> 02:29.000 И аз ще се скитам до края на времето 02:29.000 --> 02:34.000 Без теб съм полужива... 02:34.000 --> 02:44.000 Сърцето ми е разбито 02:44.000 --> 02:52.000 Спи сладко, мой тъмен ангел 02:52.000 --> 02:55.000 Избави ни 02:55.000 --> 03:04.000 Осъзнай се и отвори очите си за светлината 03:04.000 --> 03:12.000 Аз отричах всичко толкова дълго, о, толкова дълго 03:12.000 --> 03:18.000 Да си кажем сбогом... 03:18.000 --> 03:24.000 Сбогом! 03:24.000 --> 03:34.000 Сърцето ми е разбито 03:34.000 --> 03:42.000 Пусни ме, не издържам повече! 03:42.000 --> 03:44.000 Избави ни 03:44.000 --> 03:53.000 Сърцето ми е разбито 03:54.000 --> 04:02.000 Спи сладко, мой тъмен ангел 04:02.000 --> 04:04.000 Избави ни 04:04.000 --> 04:13.000 Сърцето ми е разбито 04:14.000 --> 04:22.000 Спи сладко, мой тъмен ангел 04:22.000 --> 04:30.000 Избави ни от прегръдката на скръбта...