WEBVTT 00:02.000 --> 00:07.000 Меке! Излез навън! Излез срещу мен! 00:10.000 --> 00:14.000 В тази махала няма да има кавга! Разпръснете се. 00:15.000 --> 00:17.000 На теб какво ти става?! Кой си ти?! 00:17.000 --> 00:20.000 Кочовалъ ли стана на главите ни? Ти нямаш дума тук! 00:20.000 --> 00:22.000 Погледни ме! 00:22.000 --> 00:25.000 Какво има, Вартолу? Какво стана? 00:26.000 --> 00:29.000 Ти ли стоиш срещу Кочовалъ? Ха? 00:31.000 --> 00:37.000 Ако става дума, това да си Кочовалъ... Аз не оставам по-долу от теб. 00:40.000 --> 00:41.000 Заповядай! 00:43.000 --> 00:45.000 Какво ти бях казал навремето? 00:45.000 --> 00:48.000 Преди да кажеш това име, първо ще кажеш Бисмиллах! 00:49.000 --> 00:52.000 Защото няма да отговарям за случилото се!