WEBVTT 00:15.000 --> 00:17.000 KРИС РИА 00:35.000 --> 00:37.000 ♥ И ТИ, МОЯ ЛЮБОВ ♥ 00:43.000 --> 00:45.000 Няма да заспя довечера 00:48.000 --> 00:50.000 ...и може би никога няма да мога... 00:53.000 --> 00:55.000 Греховете от миналото идват 00:57.000 --> 00:59.000 ...и виждам как сядат заедно... 01:03.000 --> 01:05.000 Пред моя прозорец, 01:08.000 --> 01:10.000 пред моята врата... 01:13.000 --> 01:17.000 и аз знам защо се завръщат... 01:22.000 --> 01:23.000 ♥ Ти, моя любов, ♥ 01:27.000 --> 01:29.000 ♥ моя сладка, сладка любов, ♥ 01:32.000 --> 01:34.000 Защо е всичко това? 01:36.000 --> 01:37.000 ♥ ЗАЩОТО... ♥ 02:03.000 --> 02:05.000 Да се предам е лесно, 02:08.000 --> 02:10.000 ...ти не ме нарани... 02:13.000 --> 02:18.000 ♥ Но твоята невинност ме преследва, най-фаталната магия... ♥ 02:24.000 --> 02:26.000 Трябва да съм направил нещо лошо... 02:28.000 --> 02:30.000 ...в тъмния и далечен ден,... 02:34.000 --> 02:36.000 ...защото аз знам добре, че довечера ... 02:37.000 --> 02:39.000 трябва да платя за това... 02:43.000 --> 02:44.000 ♥ И ти, моя любов, ♥ 02:47.000 --> 02:49.000 ♥ моя сладка, сладка любов,...♥ 02:53.000 --> 02:55.000 защо е всичко това... 02:57.000 --> 02:58.000 ♥ ♥ ♥ ЗАЩОТО...♥ ♥ ♥ 03:02.000 --> 03:04.000 ♥ И ти, моя любов,...♥ 03:08.000 --> 03:10.000 ♥ моя сладка, сладка любов,...♥ 03:13.000 --> 03:15.000 защо е всичко това... 03:18.000 --> 03:20.000 ♥ ♥ ♥ ЗАЩОТО...♥ ♥ ♥ 03:22.000 --> 03:27.000 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥