WEBVTT 00:03.000 --> 00:05.000 ДОСЮ БЕРКОВСКИ 00:07.000 --> 00:09.000 🐴КАЛЯСКАТА С ДВА КОНЯ🐴 00:12.000 --> 00:16.000 🐴ЕДНА КРАСИВА КАЛЯСКА С ДВА КОНЯ🐴 00:19.000 --> 00:22.000 🐴 ДА МИ ДОКАРАТЕ, ЩОМ ОЧИ СКЛОПЯ.🐴 00:24.000 --> 00:29.000 🐴 СВЕТА С ВСИЧКИТЕ МУ НЕДОСТАТЪЦИ И ПОРОЦИ...🐴 00:31.000 --> 00:35.000 🐴 КАТО ЕЗДАЧ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ДА ОБХОДЯ.🐴 00:36.000 --> 00:39.000 🐴 ЕДИНИЯТ КОН НЕКА Е БЯЛ - 00:40.000 --> 00:44.000 🐴КАТО МЕЧТИТЕ, КОИТО ИМАХ КАТО ДЕТЕ. 00:45.000 --> 00:49.000 ДРУГИЯТ КОН НЕКА Е ЧЕРЕН - 🐴 00:50.000 --> 00:54.000 КАТО ГОРЧИВИЯ МИ ЧЕРЕН ЖИВОТ. 🐴 01:17.000 --> 01:22.000 🐴 ДА УДРЯМ С КАМШИКА БЕЗЖАЛОСТНО,🐴 01:24.000 --> 01:28.000 🐴КАТО НЕПОНОСИМИТЕ УДАРИ НА СЪДБАТА МИ🐴 01:29.000 --> 01:34.000 🐴И В НОЩТА ДА ЗВУЧАТ КАТО РИДАНИЕ🐴 01:36.000 --> 01:40.000 🐴 КАТО ПЕЧАЛНИЯ ЗВЪН НА БУЗУКИ.🐴 01:41.000 --> 01:45.000 🐴 ЕДИНИЯТ КОН НЕКА Е БЯЛ - 01:46.000 --> 01:49.000 🐴КАТО МЕЧТИТЕ, КОИТО ИМАХ КАТО ДЕТЕ. 01:51.000 --> 01:54.000 ДРУГИЯТ КОН НЕКА Е ЧЕРЕН - 🐴 01:56.000 --> 02:00.000 КАТО ГОРЧИВИЯ МИ ЧЕРЕН ЖИВОТ. 🐴 02:24.000 --> 02:28.000 🐴ЕДИНИЯТ КОН НЕКА Е БЯЛ - 02:30.000 --> 02:33.000 🐴КАТО МЕЧТИТЕ, КОИТО ИМАХ КАТО ДЕТЕ. 02:34.000 --> 02:38.000 ДРУГИЯТ КОН НЕКА Е ЧЕРЕН - 🐴 02:39.000 --> 02:45.000 КАТО ГОРЧИВИЯ МИ ЧЕРЕН ЖИВОТ. 🐴 02:47.000 --> 02:49.000 СУБТИТРИ: rumina_06