WEBVTT 00:41.000 --> 01:04.000 НЕ ПОМНЯ КОГА БЯХ МЛАДАНЕ ПОМНЯ ДЕНЯ, В КОЙТО ЗА ПРЪВ ПЪТ ЗЪРНАХ СЛЪНЦЕТО 01:05.000 --> 01:27.000 НО ТОВА, В КОЕТО СЪМ СИГУРНА Е,ЧЕ Е ДОСТАТЪЧНО ДА ПОМНИШ , ЧЕ ВЕДНЪЖ СИ БИЛ ОБИЧАН /А . 01:28.000 --> 01:49.000 ВСЕ ОЩЕ СЪМ НЕСПОКОЙНА И УГРИЖЕНА-НЯМА СМИСЪЛ ДА СЕ ПРЕСТРУВАМ, ЧЕ НЯМАМ ПРОБЛЕМИ 01:50.000 --> 02:12.000 НО ТОВА, В КОЕТО СЪМ СИГУРНА ,Е -ДОСТАТЪЧНО Е ДА ПОМНИШ ,ЧЕ ВЕДНЪЖ СИ БИЛ ОБИЧАН /А 02:13.000 --> 02:35.000 СЛЕД ОТМИНАЛИТЕ ГОДИНИ, СЕ БРОЯТ ГОДИНИТЕ ИСТИНСКИ ЖИВЯНИ, И ПРЕОСМИСЛЯМЕ ОСТАВАЩИТЕ ДНИ 02:36.000 --> 02:59.000 НО ТОВА, В КОЕТО СЪМ СИГУРНА ,Е -ДОСТАТЪЧНО Е ДА ПОМНИШ ,ЧЕ ВЕДНЪЖ СИ БИЛ ОБИЧАН /А 03:00.000 --> 03:20.000 НЯКОГА ...БЯХМЕ КРАСИВИ ...НЯКОГА БЯХМЕ ОБИЧАНИ... 03:34.000 --> 04:00.000 НО ТОВА, В КОЕТО СЪМ СИГУРНА ,Е -ДОСТАТЪЧНО Е ДА ПОМНИШ ,ЧЕ ВЕДНЪЖ СИ БИЛ ОБИЧАН /А 04:35.000 --> 04:35.000 превод : Мимето