WEBVTT 00:18.000 --> 00:27.000 Няма значение ми каза - Направих грешка .Оставяш ме и дори не те интересувадали съм жив, или умирам . 00:28.000 --> 00:36.000 Единствената ти цел е да си отидеш и крилата си за друга любов да отвориш . 00:37.000 --> 00:44.000 Но преди да тръгнеш и да ме оставиш . 00:45.000 --> 00:55.000 Извикай ми, Обичам те още веднъж .Дай ми малко фалшиво щастие . 00:56.000 --> 01:03.000 Извикай ми, Обичам те, а след това сбогом .Да мисля за това, когато пия за твое здраве . 01:05.000 --> 01:12.000 Извикай ми, Обичам те още веднъж .Дай ми малко фалшиво щастие . 01:14.000 --> 01:22.000 Извикай ми, Обичам те, а след това сбогом .Да мисля за това, когато пия за твое здраве . 01:31.000 --> 01:39.000 Не искаш да споделяш с мен моментите си .Оставяш ме и вече не те интересувам . 01:40.000 --> 01:49.000 Единствената ти цел е да си отидеш и крилата си за друга любов да отвориш . 01:50.000 --> 01:57.000 Но преди да тръгнеш и да ме оставиш . 01:58.000 --> 02:08.000 Извикай ми, Обичам те още веднъж .Дай ми малко фалшиво щастие . 02:09.000 --> 02:16.000 Извикай ми, Обичам те, а след това сбогом .Да мисля за това, когато пия за твое здраве . 02:17.000 --> 02:25.000 Извикай ми, Обичам те още веднъж .Дай ми малко фалшиво щастие . 02:26.000 --> 02:35.000 Извикай ми, Обичам те, а след това сбогом .Да мисля за това, когато пия за твое здраве . 02:45.000 --> 02:51.000 Но преди да тръгнеш и да ме оставиш . 02:53.000 --> 03:02.000 Извикай ми, Обичам те още веднъж .Дай ми малко фалшиво щастие . 03:03.000 --> 03:11.000 Извикай ми, Обичам те, а след това сбогом .Да мисля за това, когато пия за твое здраве . 03:12.000 --> 03:20.000 Извикай ми, Обичам те още веднъж .Дай ми малко фалшиво щастие . 03:21.000 --> 03:30.000 Извикай ми, Обичам те, а след това сбогом .Да мисля за това, когато пия за твое здраве .