WEBVTT 00:13.000 --> 00:20.000 Tя е някъде , на крачка от мечтата ... а на крачка от дъното ... съм аз . 00:23.000 --> 00:31.000 В очите нейни проблясква звезда ... тя е охридска перла , езерна следа ... 00:32.000 --> 00:35.000 като балерина от стъкло ... 00:37.000 --> 00:40.000 докосна моята душа ! 00:41.000 --> 00:44.000 Като балерина във вода ... 00:46.000 --> 00:49.000 която заплашва свободата ми ... 00:50.000 --> 00:59.000 това си ти ... това си ти ... 01:03.000 --> 01:08.000 превод и субтитри SANDI_ 01:11.000 --> 01:19.000 Тя се събужда затоплена от съня ... а аз я прегръщам нежно , в мислите си ... 01:20.000 --> 01:29.000 и капката желание в мен , бистра като морето ... ме кара да мечтая за нея , някъде под слънцето 01:30.000 --> 01:37.000 Като балерина от стъкло , която докосна душата ми ... 01:40.000 --> 01:47.000 като балерина във вода ... която заплашва свободата ми ... 01:48.000 --> 01:56.000 това си ти ... ТИ , ТИ , ТИ това си ти ... 02:06.000 --> 02:11.000 превод и субтитри SANDI_ 02:18.000 --> 02:25.000 Като балерина от стъкло , която докосна душата ми ... 02:28.000 --> 02:35.000 като балерина във вода ... която заплашва свободата ми ... 02:37.000 --> 02:44.000 Като балерина от стъкло , която докосна душата ми ... 02:46.000 --> 02:54.000 като балерина във вода ... която заплашва свободата ми ... 02:55.000 --> 03:00.000 ... това си ти ... 03:04.000 --> 03:13.000 това си ти ... ТИ , ТИ , ТИ това си ти ... 03:16.000 --> 03:18.000 ... балерина от стъкло ...