WEBVTT 00:25.209 --> 00:30.841 Превод и субтитри: Margarita450SubsTeam bukvi.bg 00:41.827 --> 00:45.228 Лаврентиев помоли спешно да ви закарамв Белогорск. 00:45.328 --> 00:49.114 Какво се е случило?- Оцелелият сондьор изчезна. 01:07.018 --> 01:09.224 Здравей.- Здрасти. Влизай. 01:12.827 --> 01:16.728 Просто станал и тръгнал, сякашнищо не се е случило. Никакви следи. 01:16.828 --> 01:19.643 А охраната?- Нищо не видял, нищо не чул. 01:20.388 --> 01:22.561 Камерата за видеонаблюдение? 01:23.137 --> 01:27.025 Ние сме само районен център.- Трябва да говорим с лекаря. 01:27.125 --> 01:30.649 Екатерина Андреевна отишла през нощтана операция в съседния район. 01:30.749 --> 01:32.909 Тогава отиваме в отдела.Ще го обявим ли за издирване? 01:33.009 --> 01:35.027 Да.- Тьома, тръгваме. 02:24.623 --> 02:28.300 "Ще ти помогна да разчистиш". Мърла! 02:44.106 --> 02:45.906 Здравей. 02:56.464 --> 03:00.691 Уплаши ме.- Извинявай. Просто чух гласа ти. 03:01.887 --> 03:04.080 Говоря за вчера. 03:08.740 --> 03:11.229 Саша, моля те, прекрати това. 03:11.881 --> 03:13.681 Не мога. 03:15.495 --> 03:17.580 Добро утро, банда. 03:21.845 --> 03:25.170 Защо си гол? Върви се облечи. 03:27.928 --> 03:30.540 Дай. Аз държа на думата си. 03:35.594 --> 03:37.758 На. Бърши. 03:40.449 --> 03:45.606 Вчера сякаш беше държан на въже.Трябва по-често да нощуваме тук. 03:47.080 --> 03:49.467 Ей, сънливци, ставайте. 03:52.242 --> 03:54.042 Лена, какво ти е? 03:55.227 --> 03:58.670 Всичко е наред.- Странна си. 04:00.065 --> 04:03.101 Да, интересен чичо е този Бондар. 04:04.497 --> 04:08.284 Не знам. Обикновен мужик.Работяга. 04:10.661 --> 04:13.223 Може ли малко водичка.- Вземи. 04:16.563 --> 04:19.783 Той знае нещо такова,което не знаем ние с теб. 04:21.442 --> 04:24.717 Защо е трябвало да избяга? 04:27.805 --> 04:30.155 Изглежда е имал съвсем малко време. 04:30.255 --> 04:33.760 И съответно ние с теб въобщенямаме време. 04:33.860 --> 04:37.710 Като намерим Бондар ще намеримключа към всички загадки. 04:38.389 --> 04:40.450 Какво?- Дошли са при теб. 04:41.303 --> 04:44.697 Слушай, дай ми адреса на архива. Трябвада проверя нещо. 04:44.797 --> 04:48.279 Тьома, заведи Алексей в архива.- Не, недей. 04:48.791 --> 04:51.032 Сам искам да отида. 04:51.969 --> 04:53.861 Благодаря. 04:56.554 --> 04:59.292 Какво стоиш? Доведи го тук. 05:25.000 --> 05:27.272 Може да те хвърлим до ферибота. 05:27.372 --> 05:30.466 Къде? Вие сте петима.Ще отида в колелото. 05:31.100 --> 05:34.460 Добре. Като се връщаш отбий се в кафето.- Добре. 05:35.437 --> 05:37.879 Вера, да тръгваме. 05:41.539 --> 05:44.122 Едва не забравих. Поздрави съседа. 05:55.305 --> 05:58.148 Ленок, ела на гости. 06:18.589 --> 06:20.949 Здравей, Мишян.- Здравей, Фил. 06:21.049 --> 06:24.310 Поне веднъж да ме беше навестил. 06:25.536 --> 06:28.258 Добре де, не се впрягай. Шегувам се. 06:38.740 --> 06:42.211 Здравей. Добре дошъл. Кога пристигна? 06:42.311 --> 06:44.140 Вчера.- Ясно. 06:45.904 --> 06:48.513 Е, с какво ще се занимаваш? 06:50.719 --> 06:53.456 Ще отида в Москва.- И защо там? 06:55.753 --> 06:57.553 Завинаги. 06:58.133 --> 06:59.933 Ами Иля? 07:01.055 --> 07:03.790 По този повод и дойдох. 07:04.441 --> 07:08.140 Там... Трябва да го махна. 07:08.240 --> 07:12.030 Не можеш ли да го вземеш при тебза няколко месеца? 07:13.002 --> 07:16.598 Докато се устроя в Москва.- Фил, аз рядко се прибирам. 07:16.698 --> 07:18.630 Как ще стои сам там? 07:20.165 --> 07:23.793 Ясно.- Добре, добре. Не се впрягай. 07:24.396 --> 07:26.936 Ще измислим нещо. Кога заминаваш? 07:27.036 --> 07:29.342 След два дни.- Остани днес при мен. 07:29.442 --> 07:32.397 Ще отпразнуваме.- Давай да е утре. 07:33.493 --> 07:36.993 Само разбираш. Току-що се върнах.- Да, разбира се. 07:38.496 --> 07:40.296 Фил! 07:43.769 --> 07:45.753 Върви. 07:56.941 --> 08:00.505 Така. Сега ще видим.Как казвате е името и презимето? 08:00.605 --> 08:03.573 Дмитрий Дмитрич.- Дмитрий Дмитрич. 08:03.673 --> 08:06.684 Има такъв. Бондар Дмитрий Дмитрич. 08:07.775 --> 08:10.335 Отдавна ли работите тук?- Може да се каже, че съм се родил тук. 08:10.435 --> 08:14.145 Моят дядо е проектирал тази сградаоще в царска Русия. 08:14.516 --> 08:17.655 Тогава градът се наричал Белоцерковск. 08:17.755 --> 08:21.499 Бил голямо казашко селище. 08:21.599 --> 08:25.398 Ето нашата четвърта... 08:26.294 --> 08:28.111 Моля за извинение. 08:54.107 --> 08:55.954 Ама какво е това... 09:00.217 --> 09:03.857 Звънете в полицията.- Добре, добре. Сега ще повикам. 09:40.539 --> 09:42.954 Спокойно, спокойно. 10:38.916 --> 10:41.296 Съвсем ли не видя лицето?- Съвсем. 10:43.835 --> 10:47.417 Доста е трудно да кажаизчезнало ли е нещо или не. 10:49.810 --> 10:52.711 Мога да каза само едно. Папкатас архивните документи 10:52.811 --> 10:55.258 за Бондар Дмитрий Дмитрич липсва. 10:55.472 --> 11:01.245 А освен това, не знам дали е станалоднес или по-рано, 11:01.345 --> 11:03.923 но това е ненормално.- Що за журнал е това? 11:04.023 --> 11:07.692 В този журнал водим опис заприемане и даване на документи. 11:07.792 --> 11:11.032 Липсва страницата за ноември месецминалата година. 11:11.132 --> 11:13.879 Обаче част от съдържанието можеда се възстанови. 11:13.979 --> 11:15.536 Как? 11:15.636 --> 11:20.746 Работата е там, че водим още единжурнал, където дублираме отделни случаи. 11:21.066 --> 11:24.064 Например, когато дълго не връщатдокументите. 11:24.164 --> 11:27.344 Преди половин година папкатас архивни документи 11:27.444 --> 11:31.667 за Бондар Дмитрий Дмитрич била дадена наПанкратова Елена Николаевна. 11:31.767 --> 11:35.581 Учителка в средното училищев село Проволное. 11:49.500 --> 11:53.770 Всичко е по план. Мисля утреда започнем да сондираме. 11:53.870 --> 11:56.453 Добре. Как е настроението на хората? 11:57.034 --> 11:58.977 Настроението ли? 11:59.578 --> 12:03.918 Гадно. Пристигнаха военните, опънахапалатки, осигуриха връзка. 12:04.176 --> 12:07.166 Оставиха взвод войници.- И защо си недоволен? 12:07.266 --> 12:10.192 Да беше ги видял тези войници.- Хайде. 12:10.292 --> 12:13.206 Съвсем млади. А с тях е лейтенант. 12:13.306 --> 12:15.986 Цял ден седя в палатката,прегърнал радиото. 12:16.086 --> 12:19.920 Чудесно зрелище.- Да, навярно. 12:21.288 --> 12:23.784 Харесва ли ви у нас?- Красиво е. 12:25.153 --> 12:27.604 За дълго ли сте у нас?- Не знам още. 12:27.704 --> 12:32.219 Мисля, че още седмица ще бъда тук.- Като идвате в града, елате на гости. 12:32.319 --> 12:35.936 Или аз ще намина при вас.- Добре. Благодаря. 12:38.648 --> 12:40.448 Добър вечер.- Здравей. 12:42.951 --> 12:46.087 Стига де. Още е дете.- Защо? На 20 години е. 12:46.187 --> 12:48.477 Бях на рождения й ден. 12:48.967 --> 12:51.911 Добре де. Шегувам се.Фериботът пристига. 12:56.775 --> 12:59.299 Сам ще поговоря с нея насаме. 13:00.748 --> 13:05.298 Виждам какви са отношенията ви и товаможе да попречи на работата. 13:25.060 --> 13:27.432 Добър вечер.- Добър. 13:27.532 --> 13:29.789 Ще тръгвам. Ще се видим утре. 13:30.474 --> 13:32.274 Здравей. 13:33.780 --> 13:36.661 В къщи ли?- Да. 13:37.867 --> 13:39.985 Значи сме в една посока. 15:00.580 --> 15:02.835 Във фризера има лед. 15:02.935 --> 15:06.711 Не, благодаря. Просто гледах. 15:09.398 --> 15:11.403 Искахте да говорите с мен. 15:45.006 --> 15:47.462 Какво по дяволите правиш тук? 15:52.922 --> 15:55.657 Иля ще те доведе при мен. 16:02.538 --> 16:06.088 Даже не знам с какво да започна.- С най-главното. 16:06.397 --> 16:09.470 Дойдохте да ме разпитате.Всичко е наред. 16:10.523 --> 16:12.476 Какво искате да знаете? 16:12.576 --> 16:14.849 Как се случи? 16:16.167 --> 16:18.988 Серьожа отиде в тайгата за 4 дни. 16:20.025 --> 16:22.379 Беше във вторник. 16:24.412 --> 16:27.362 Никога не е казвал защо ходи. 16:28.875 --> 16:31.057 Но винаги се връщаше навреме. 16:31.157 --> 16:34.389 И затова, когато след 4 дни 16:34.823 --> 16:36.863 в съботата не се върна, 16:38.427 --> 16:41.160 веднага разбрах, че се е случило нещо. 16:42.430 --> 16:45.880 И какво направихте?- Съобщих в полицията. 16:47.250 --> 16:50.390 На Остапенко?- На Лаврентиев. 16:53.330 --> 16:58.530 Официалната версия е нещастен случай.Вие самата какво мислите? 16:59.810 --> 17:02.700 Алексей, може ли да ви помоля нещо? 17:03.820 --> 17:05.400 Разбира се. 17:05.500 --> 17:08.550 Ако не ви е трудно,хайде да минем на "ти". 17:08.650 --> 17:11.440 Че от този разговор ми е някакнеспокойно. 17:13.380 --> 17:15.260 Добре. 17:24.700 --> 17:26.700 Ще пиеш ли чай? 17:28.160 --> 17:30.220 Давай. 17:31.250 --> 17:33.050 С колко захар? 17:33.600 --> 17:36.400 Казват, че е вредна за здравето. 17:37.530 --> 17:41.410 Не е по-вредна от уискито.- Тогава три. 18:04.750 --> 18:06.550 Почерпи се. 18:46.200 --> 18:48.290 Защо дойде? 18:56.890 --> 18:59.070 При теб идваха руснаците. 18:59.750 --> 19:01.550 Какво искаха? 19:03.490 --> 19:05.680 Търсеха баща ти. 19:09.510 --> 19:12.030 Мислиш, че аз съм изклал сондьорите? 19:20.170 --> 19:23.020 Ако не искаш да пострада и някой друг, 19:24.480 --> 19:29.270 повече не говори с тези хора.Никой не трябва да знае тайната ни. 19:50.500 --> 19:52.300 И какво следва? 19:53.570 --> 19:55.580 Чакаме. 19:56.490 --> 19:58.290 Дълго ли? 19:59.460 --> 20:01.260 Не знам. 20:20.300 --> 20:22.510 Разкажи за себе си.- Защо? 20:23.380 --> 20:28.490 Искам да знам с кого си имам работа.- Вечер на откровени ли ще си правим? 20:29.290 --> 20:31.090 Може би. 20:31.560 --> 20:33.560 Само че ти пръв. 20:37.000 --> 20:41.480 Не ти ли се струва, че чаят не е многоподходяща напитка за това? 20:49.970 --> 20:52.910 Впрочем, първото ми откровение.- Не се брои. 20:53.010 --> 20:56.020 Веднага разбрах, че си алкохолик.- Така ли? 20:59.910 --> 21:01.710 За какво пием? 21:02.320 --> 21:05.330 Струва ми се, че с теб имаметолкова поводи, 21:06.040 --> 21:09.050 че можем да си позволимда пием мълчаливо. 21:36.410 --> 21:38.580 Има пистолет. 21:39.180 --> 21:40.980 Виждам, виждам. 21:43.010 --> 21:47.000 И защо с пистолет? Солиден мъж.Много ти отива. 21:48.490 --> 21:50.820 Реши да ме гръмнеш. Така ли, Саня? 21:50.920 --> 21:56.230 Защо не. Освободен пандизчия.Пиян се опитал да ограби склада. 21:56.950 --> 21:59.440 Самоотбрана и така нататък. Умно. 21:59.980 --> 22:02.500 Но виждаш ли, аз също не съм глупак. 22:02.760 --> 22:07.420 Какво стоиш? Стреляй.Илюха е ей там. Като свидетел. 22:10.100 --> 22:13.130 Донеси ми мангизите и се разделямебързичко. 22:13.230 --> 22:15.430 Нямам пари. 22:19.770 --> 22:24.740 Тогава звъня на Лаврентиев и муразказвам история от близкото ти минало. 22:25.220 --> 22:27.800 Ако кажеш нямам какво да губя.- Фил! 22:27.900 --> 22:29.700 Стой на място. 22:31.380 --> 22:33.990 С теб сме в безизходна ситуация, Саня. 22:34.090 --> 22:36.970 Трябват ми мангизите, а ти ги нямаш. 22:38.680 --> 22:40.480 Предлагам сделка. 22:51.850 --> 22:56.480 Избягах, без да завърша института.- А аз завърших медицинския. 22:56.580 --> 22:59.310 Сериозно ли?- Да. Лекар съм. 22:59.410 --> 23:01.770 Мислех, че си следовател. 23:02.090 --> 23:04.400 Не. Обикновен хирург съм. 23:06.560 --> 23:09.160 Почакай. А как се оказа тук? 23:09.540 --> 23:12.780 Това е дълга история, но ми се струва, 23:12.880 --> 23:15.550 че малко се отдалечихме от правилата. 23:16.600 --> 23:19.510 Може ли още един въпрос?- Това вече е нечестно. 23:19.610 --> 23:21.440 Ама аз съм момиче. 23:22.740 --> 23:24.540 Добре. 23:27.910 --> 23:29.750 Имаш ли деца? 23:31.900 --> 23:33.700 Дъщеря. 23:34.390 --> 23:36.570 И разбирате ли се? 23:39.520 --> 23:42.940 За какво говорихте последния път?- Последният път? 23:43.040 --> 23:45.390 Последният път... 23:47.190 --> 23:49.680 Това никога няма да го забравя. 23:51.670 --> 23:57.080 Аз отивам да я навестя,тя отваря вратата 23:58.110 --> 24:00.070 и казва. 24:00.650 --> 24:02.450 Татко, 24:03.560 --> 24:07.390 аз толкова те мразя. 24:14.130 --> 24:15.930 Доволна ли си? 24:17.330 --> 24:19.130 Да. 24:19.640 --> 24:22.280 Сега е твой ред.- Добре. 24:22.940 --> 24:24.970 Кажи... 24:25.070 --> 24:29.020 Защо са ти архивните документиза Бондар Дмитрий Дмитрич? 24:33.550 --> 24:35.350 Наистина. Защо? 24:42.780 --> 24:47.850 Просто с децата правихме доклад.- Какъв доклад? 24:49.670 --> 24:52.550 За историческите личностиот нашия район. 24:52.650 --> 24:54.380 Така ли? 24:54.480 --> 24:58.450 И с какво се е отличилБондар Дмитрий Дмитрич? 24:58.560 --> 25:03.750 Той с нищо. А татенцето му е бил герой. 25:03.850 --> 25:05.720 Един момент. 25:25.860 --> 25:29.250 Защо Терентиев?- Бондар е фамилията на пастрока му. 25:29.350 --> 25:32.150 Вторият мъж на Лидия Терентиева. 25:34.330 --> 25:38.470 Мога ли да взема това за няколко дни?- Разбира се. 25:38.570 --> 25:41.710 Благодаря.- Исках да напиша книга. 25:42.500 --> 25:47.540 Може би после.- Добре си поговорихме. 25:50.120 --> 25:51.920 Лека нощ. 26:03.180 --> 26:05.480 Леле! 26:06.580 --> 26:08.440 Почакай. 26:13.790 --> 26:15.590 Ето.- Благодаря. 26:16.930 --> 26:19.550 Лека нощ.- Лека нощ. 26:25.430 --> 26:27.230 Льоша! 26:33.660 --> 26:35.490 Алексей! 26:43.480 --> 26:45.790 Забрави си телефона.- Благодаря. 27:59.890 --> 28:02.290 Терентиев е родом от нашите места. 28:02.700 --> 28:06.890 Белоцерковск бил богато селищеи баща му 28:06.990 --> 28:09.970 бил крупен промишлен предприемач. 28:10.070 --> 28:12.240 Практически под ръководствотона семейството им 28:12.340 --> 28:14.460 бил целият златодобив в района. 28:14.560 --> 28:19.160 Самият Терентиев през Първата световнавоювал с немците на източния фронт, 28:19.260 --> 28:22.760 а по време на гражданската минална страната на белогвардейците. 28:22.860 --> 28:26.440 Участвал като редник в армиятана Колчак 28:26.540 --> 28:29.060 и според легендата при отстъплението 28:29.400 --> 28:32.680 пристигнал в Белоцерковскс малък отряд белочехи 28:32.780 --> 28:36.150 и изнесъл всичкото злато от граданякъде в тайгата. 28:37.150 --> 28:39.680 Повече нищо не е известно за него. 28:43.900 --> 28:48.970 Наистина преди 20 години ловец намерилв тайгата останките на двама войници 28:49.070 --> 28:51.920 и в шинела на единия имало парче злато. 28:53.230 --> 28:56.240 Интересно е, че още предиГражданската война 28:56.340 --> 29:00.280 баща му заедно с немски инженерибили засипани в мината. 29:01.110 --> 29:03.880 Хантите смятат това златоза прокълнато. 31:44.580 --> 31:46.380 Ало? 31:49.800 --> 31:52.680 Ало, започнахте ли? 32:04.040 --> 32:06.740 Това са работниците. Спри колата. 32:06.860 --> 32:08.660 Спри! 32:13.920 --> 32:16.400 Мъже, къде отивате? Спрете. 32:16.490 --> 32:18.690 Трябва да пуснем сондата. 32:24.450 --> 32:27.170 Игор, да тръгваме.- Те си тръгват. 32:27.680 --> 32:29.480 Да тръгваме. 32:38.580 --> 32:42.130 Помощник сондьорът.- Десетият от смяната. 32:44.040 --> 32:46.240 Свалете го. 32:46.930 --> 32:50.710 Момчета защо стоите?- Кой го е намерил? 32:51.610 --> 32:54.040 Той. 32:57.640 --> 33:00.610 Как се казваш?- Коля. 33:01.010 --> 33:02.900 Коля?- Да, да. 33:03.000 --> 33:05.230 Коля, хант ли си? 33:07.610 --> 33:10.120 Трябва да се махнем от тук. 33:10.700 --> 33:12.710 Не трябва да се работи тук. 33:13.030 --> 33:15.040 Торум не иска. 33:17.010 --> 33:19.230 Злият дух. 33:20.650 --> 33:23.270 Видя ли някого през нощта?Чу ли нещо? 33:24.930 --> 33:28.220 Може ли да си ида у дома?- Разбира се, че може. 33:28.760 --> 33:32.350 Записахте ли адреса?- Почакай ме тук. Сега ще дойда. 33:32.450 --> 33:34.580 Войникът на поста заспал. 33:34.920 --> 33:38.820 Лейтенантът като видял това скочилв колата и заминал в частта. 33:38.920 --> 33:40.720 Игор! 33:47.270 --> 33:52.240 Извини ме, но трябва да затворя товаместонаходище и да съобщя в района. 33:52.830 --> 33:55.660 Щом си длъжен. Тръгваме. 33:56.910 --> 33:58.710 Успех. 34:59.140 --> 35:00.940 Разбрах. 35:02.820 --> 35:04.730 Да, Павел Власич. 35:05.490 --> 35:07.300 Всичко е ясно. 35:08.540 --> 35:11.170 Добре. Тръгвам за Москва. 35:14.340 --> 35:16.360 Веднага. Да. 35:17.020 --> 35:19.020 Да. Всичко е абсолютно ясно. 35:19.560 --> 35:21.390 Да, тук е. 35:24.930 --> 35:29.480 Льоша, чуваш ли ме? Не разбирам щоза глупости стават там при вас. 35:29.680 --> 35:33.120 Плюя на хантите и техните измислици. 35:37.430 --> 35:39.230 Незабавно в Москва. 35:50.150 --> 35:52.280 Това е моят телефон. 35:59.410 --> 36:02.090 Отивам за билети. 36:19.650 --> 36:21.450 Здравей.- Здравей. 36:24.630 --> 36:27.070 Заминаваш ли?- Да. Утре. 36:27.170 --> 36:29.460 Викат ме спешно в Москва. 36:29.600 --> 36:31.410 Ясно. 36:35.080 --> 36:37.820 Може ли да погледна?- Разбира се. 36:45.850 --> 36:48.770 Този Бондар е един от тия,които са били в тази смяна? 36:48.870 --> 36:50.710 Да. 36:51.770 --> 36:53.580 Тамара? 36:54.610 --> 36:58.220 Познаваш ли я?- Сестра на дядо Макфе. 36:58.690 --> 37:00.490 Жена на Бондар. 37:04.180 --> 37:05.990 Имат деца? 37:07.370 --> 37:09.520 Просто размишления. 37:14.320 --> 37:16.980 Разкажи какво се случи със сондьорите. 37:27.350 --> 37:29.530 Боже!- Да. 37:30.340 --> 37:33.280 Не ти трябва да ги гледаш.- Всичко е наред. 37:37.610 --> 37:39.860 Шаманът, който спи. 37:41.210 --> 37:45.270 Позната ти е тази фигурка?- Да. У дома имам същата. 37:45.370 --> 37:48.260 Откъде?- Серьожа я донесе отнякъде. 37:50.490 --> 37:54.070 Подобно изображение видяхв дома на Тамара. 37:54.170 --> 37:57.200 Днес хантите имат голям празник.Вират. 37:58.180 --> 38:00.160 Искаш ли да отидем? 38:51.240 --> 38:53.790 Радвам се, че дойде. 38:56.690 --> 38:59.260 Алексей каза, че се познавате. 39:37.830 --> 39:40.280 Ставайте, ставайте. Разделете се. 40:04.120 --> 40:07.760 Ако искаш да се ползваш отуважението им, трябва да се бориш. 40:07.860 --> 40:09.660 Наистина ли? 40:10.510 --> 40:12.410 Жалко за момчето.- Какво? 40:12.510 --> 40:15.660 Жалко за момчето.Два пъти по-дребен е от мен. 40:28.560 --> 40:33.040 Правилата. 40:33.140 --> 40:35.500 Борбата се води до две точки. 40:35.600 --> 40:41.600 Точка се дава за чисто хвърлянеили болеви прийом. Успех! 41:11.280 --> 41:13.320 Точно така, точно така. 41:59.060 --> 42:00.860 Серьожа! 42:03.880 --> 42:05.750 Серьожа! 42:52.480 --> 42:55.090 Серьожа.- Не плачи, момиче. 42:57.410 --> 42:59.350 Видях Серьожа. 42:59.850 --> 43:03.160 Днес е много хубав ден. Голям празник. 43:03.740 --> 43:08.180 Винаги виждаме тези, които обичаме.Или не можем да забравим. 43:08.790 --> 43:10.680 Той беше истински. 43:11.380 --> 43:13.520 Разбира се, че е истински. 43:15.200 --> 43:18.320 Не ми вярвате.- Разбира се, че вярвам. 43:18.940 --> 43:22.600 Аз самия често го виждам. И него. 43:23.180 --> 43:26.240 И своя баща. И дядо си. 43:27.560 --> 43:30.940 Никога няма да престанемда виждаме близките си. 43:31.040 --> 43:34.040 Колкото и далеч да са. Успокой се. 43:34.140 --> 43:35.940 Успокой се. 44:11.560 --> 44:14.910 Какво направи? Не съм те молил за това. 44:15.010 --> 44:17.830 Не съм те молил да правиш това! 44:20.080 --> 44:22.270 Не съм те молил да го убиеш. 44:24.120 --> 44:29.330 bukvi.bg ®Bulgarian Translator Zone 2015